ПРОДУКТОВА ГАМА
Абразивни дискове Ламелни дискове Фибър дискове Шмиргелови дискове Камбани за мозайкаШкурки Суровини

Всички вещества с които търгува фирмата, са при необходимост предварително регистрирани или регистрирани съгласно регламента REACH

 

• Изкуствен електрокорунд –  (Fused aluminium oxide)
• Черен силициев карбид
• Амониев бифлорид
• Kриолит, синтетичен – форма: бяла пудра; Na3AIF6 ; Molekular weight: 209, 94;
• Калциев флурид, синтетичен
• Фенолни смоли
• Бариев сулфат

© 2008 bulflex ltd.